Σύνδεσμοι

Περισσότερες πληροφορίες σε θέματα ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια μπορεί κανείς να βρει στις σελίδες που ακολουθούν.

www.cres.gr/energyhubforall/in dex.html

www.ypeka.gr

www.inzeb.org

www.psypenep.gr

 © 2018 ΕΝΒΙΣ - Κέντρο μελετών και εφαρμογών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων - Χιλιομόδι, Κόρινθος. Τηλ.: 27410 99107, Κιν.: 6973625460